KONTAKTINFO

STYRELEDER:

Olav Tvedt (90 06 98 84 / otvedt@gmail.com)

ADMINISTRATIV- OG SPORTSLIG LEDER

Arthur Garnes (98 23 42 24 / arthurgarnes@hotmail.com)

(Arthur Garnes kontaktes for prøvespill for klubben)