STØTTEAPPARAT 2016

 

STYRELEDER:

Nikolai Larsen Bredal (97 63 57 28 nikolai.bredal@gmail.com )

3. DIVISJON

Trener: Arthur Garnes (98 23 42 24 arthurgarnes@hotmail.com)

Assistenter: Lars Toft, Olav F. Kildal & Olav Tvedt

Lagledere: Arthur Garnes & Olav Tvedt

5. DIVISJON

Trenere: Simon Aase (41 51 28 64 / simon_aase@hotmail.com)

               Einar Stabell (93 63 23 61 / einar.stabell@gmail.com)

Lagledere: Simon Aase & Einar Stabell

8.DIVISJON

Lagleder: Vegard Moltubakk (95 15 40 24 / vegardmoltubakk91@gmail.com)

OLD BOYS

Trenere: Håvard Trønnes Orset (93 81 34 18 / havard.orset@gmail.com )

             Per Steinar Otterdal (91 64 22 78 / persteinaro@gmail.com)

UTSTYRSANSVARLIGE

Alle spillere har i løpet av sesongen ansvaret for utstyret en uke hver

WEB STAB

Teknisk ansvarlig: Roger Johansen 

Nyheter: Medlemmer av Støtteapperatet

Referat 3. Div: Olav Tvedt & Arthur Garnes

Referat 5. Div: Simon Aase & Einar Stabell

Referat 8. Div: Vegard Moltubakk

Sosiale events: Tor-Arne Midtgarden

Historikk: Arthur Garnes

Webredaktør: Nikolai Larsen Bredal

STYRET

Nikolai Larsen Bredal (Styreleder & Økonomi)

Håvard Trønnes Orset (Old Boys)

Olav F. Kildal (Medlem) 

Arthur Garnes (Medlem) 

Olav Tvedt (Medlem)

Tor-Arne Midtgarden (Spillerrepresentant & Sosialansvarlig)